AgÈncia cristiana de notícies

Nosaltres

Què és

Flama és una agència de notícies cristiana i catalana dedicada a la divulgació d’informació d’àmbit religiós, social i cultural.

Flama és un mitjà al servei de l’Església catalana i de Catalunya, independent i sense afany de lucre. Va ser creat l’any 2005 per iniciativa de la Subfederació dels Equips de Pastoral de la Política i de la Comunicació de la Federació de Cristians de Catalunya (EPPC), impulsats pel bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Joan Carrera, amb la voluntat de contribuir a l’aplicació del Concili Vaticà II i de les resolucions del Concili Provincial Tarraconense.

Flama pren el nom del setmanari que, entre 1931 i 1936, la Federació de Joves Cristians de Catalunya va impulsar amb la finalitat de propagar el catolicisme entre la joventut catalana i donar compte dels actes celebrats pels seus membres.

Què fem

Esforçant-se per assolir la màxima qualitat periodística, Flama informa, de manera gratuïta, sobre els esdeveniments que es donen des de la més petita de les comunitats de fe fins l’àmbit del magisteri eclesial, i també sobre qüestions que tenen a veure amb els diversos vessants de la vida humana i amb la defensa dels seus drets culturals, polítics i econòmics. Ho fa tot remarcant les dimensions positives de l’acció eclesial i social, sense caure en el recurs fàcil de la crítica sistemàtica o de l’adulació, i amb la clara intenció de fer més presents l’Evangeli i la Doctrina Social de l’Església.

Ideari

Arrelats en l’esperit del Concili Vaticà II i en l’ensenyament dels bisbes de Catalunya contingut en el document “Arrels cristianes de Catalunya” (1985), sobre el nostre país com a pàtria, cultura i nació, i en el contingut de les resolucions del Concili Provincial Tarraconense (1995), ens mou la defensa de la dignitat humana i de la justícia social. A través de la difusió d’informacions, volem contribuir a l’evangelització del nostre poble per la força de la Paraula i de l’Esperit de Déu, assumint que l’Església és una i pluriforme i entenent el diàleg i la cooperació intraeclesials com a signe d’identitat i testimoni de reconciliació.

Equip

Director: Jordi Pacheco | jpacheco@agenciaflama.cat

Cap de redacció: Xavier Pete | xpete@agenciaflama.cat

Consell directiu

Pere Codina, Concepció Huerta i Pedro Júdez

Consell assessor

Gemma Morató, Pere Codina, Paco Niebla, Emili Pacheco i Marc Argemí

Flama compta amb el finançament de la Fundació Doctor Albert Bonet i amb el suport de la Fundació Institució Josefa Maresch.

Col·labora
amb flama

Descobreix com pots ajudar-nos a treballar per una informació eclesial de qualitat, rigorosa i compromesa amb els valors evangèlics.

col·labora